Sunday, April 6, 2008

Fix: Importing photos on Ubuntu Hardy

A few weeks ago importing from my Canon EOS 350D to my Ubuntu machines was working, but at some point an update has broken it. I spent a bit of time this morning finding out why. (For those of you who have never tried using an Apple Mac, this stuff never happens on a Mac - things just work.) Anyway...

There are two separate stuff-ups at the moment. The first is that the pop-up that asks you whether you'd like to import your photos doesn't come up when you plug-in your camera. Don't know why this default was changed, but you can switch it back on as described in this forum post.

Ok, so now if you plug in your camera, F-Spot will pop up and say:

Received error "Could not claim the USB device" while connecting to camera
The answer is based on a forum post and a blog entry I found on the web. However, they're not 100% accurate, because the file "/etc/udev/rules.d/45-libgphoto2.rules" no longer exists. So I added the file back with the one line:
SYSFS{idVendor}=="04a9", SYSFS{idProduct}=="30ee", MODE="0660", GROUP="plugdev"

The "04a9" is the ID for Canon, and the "30ee" is the ID for the EOS 350D. You can find your IDs by the "lsusb" command:
nathanr@raptor:~$ lsusb
Bus 008 Device 004: ID 04a9:30ee Canon, Inc. EOS 350D
[...]
Look for the entry for your camera, and copy the bit before the ":" as your vendor ID, and the bit after the ":" as your product ID.

After that, and a restart of udev:
nathanr@raptor:~$ sudo /etc/init.d/udev restart
Then things started working; and once again we relearn the age old truth - Linux is only free if your time has no value. How I miss Mac OS X and Apple's iPhoto.

2 comments:

sarah said...

very helpful ,thanks!I like this article very much!I would also like to share you with some good ideas about laptop battery.

An Binh said...

Không gian làm việc cũng là một yếu tố đánh giá đến năng lực làm việc của bạn, bạn chắc chắn sẽ đánh giá cao (và hưởng lợi ích) khi có không gian làm việc có phong thủy tốt, sở hữu dòng chảy năng lượng năng động và thành công. Dưới đây là một số ý tưởng việc đặt bàn làm việc văn phòng giá rẻ để hoàn thiện nơi làm việc sao cho thuận phong thủy, nhanh chóng đạt được thành công hơn.
1. Văn phòng tại gia càng xa phòng ngủ càng tốt. Nếu có điều kiện nên tách riêng phòng làm việc với một lối đi riêng bên ngoài.
2. Vị trí ngồi nên tạo thành đường thẳng trực tiếp với cửa vì bạn có thể nhận phải nguồn năng lượng tiêu cực. Bạn nên chuyển ghế ngồi của bạn sang vị trí khác để tránh năng lượng tiêu cực đi qua cơ thể. Nếu lưng của bạn buộc phải quay về phía cửa khi ngồi vào bàn văn phòng tphcm , bạn có thể giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực bằng cách nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cửa. Hãy treo gương hoặc bất kỳ đồ vật phản chiếu nào xung quanh bàn làm việc để tạo tương phản.
Và bàn làm việc và mẫu ghe van phong cần phải có sụ hài hòa với nhau để tạo nên địa điểm nơi làm việc để giúp cho nhân viên không gian địa điểm làm việc tốt nhất. Nên nhớ ghế không được cáo hoặc thấp hơn bạn làm việc sẽ tạo không thoải mái cho nhân viên gây vấn đề về cột sống.